Muinasjuttu tegelane vastandvärvides

Tegelane vastandvärvides.primery_rabot_5  

ÜLESANNE: Kujutada muinasjuttu tegelast/tegelast vastandvärvides.

PÕHIMÕISTED: Põhivärv, Sekundaarvärv, Loom/lind/ese

VAHENDID: värvilised pliiatsid, A4

1.tund: Esimese tunni käigus õpilased joonistavad muinasjuttu tegelast ja alustavad värvimist värviliste pliiatsitega. Kasutavad ainult 2 värvi või sarnase tooniga värvilised pliiatsid. Kolm vastanvärvide paari.

2.tund: Lõpetavad oma tööd värviliste pliiatsitega.

 ———————————————————————————————————

Сказочный герой в дополнительных цветах. 

ЗАДАНИЕ: Выполнить героя из сказки в дополнительных цветах.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: Основной и вторичные цвета

Средства: цветные карандаши, А4

1-ый урок: Нарисовать эскиз сказочного героя. Использовать только одну цветовую пару, дополнительно можно использовать разные тона или оттенки цветных карандашей, которые выбраны. Всего три пары дополнительных цветов.

2-ой урок: Закончить работу цветными карандашами.

vastandvarvid

Advertisements