Op-kunst. Südame kujutamine

Opkunst, ka optiline kunst (inglise ‘optical art’) on 1960. aastatel abstraktsest kunstist serdce 001välja arenenud maalisuund.

Оптическое искусство (оп-арт — сокращённый вариант от англ. optical art — оптическое искусство) — художественное течение второй половины XX века, использующее различные оптические иллюзии, основанные на особенностях восприятия плоских и пространственных фигур.

Vajalikud vahendid: A4, joonlaud, viltpliiatsid või värvilised pliiatsid.

Необходимые принадлежности: А4, линека, фломастеры или караншдаши.

Jätka lugemist

Advertisements

Stiliseerimine

Stiliseerimine on pildi lihtsustamine ja üldistamine. Vormi ümberkujundamine pärast analüüsi.

Стилизация – это упрощение и обобщение изображения. Обработка изображения после его анализа.

Vajalikud vahendid: A4, joonlaud, harilik pliiats, värvilised pliiatsid, viltpliiatsid.

Необходимые принадлежности: А4, линейка, карандаш, цветные карандаши и фломастеры.

Ära unusta alla kirjutada oma tööd: Nimi, perekonnanimi, klass. Jätka lugemist

Inimeste emotsioonid. Emoticons

Emotsioon on organismi seisund, millega kaasnevad märgatavad kehalised muutused 93105f8e5b940e2b2ed489ffae17da2d(hingamises, pulsis, näo verevarustuses jne), mida subjektiivselt tajutakse mingi tundmusena, mille nimetamiseks on keeles oma sõna ja mis tõukab mingil viisil tegutsema. Emotsioon – (lühiajaline) tundeelamus, tundmus.

Эмо́ция (от лат. emoveo — потрясаю, волную) — психический процесс средней продолжительности, отражающий субъективное оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям.

Jätka lugemist

Elava looduse kujutamine. Loom

Необходимые принадлежности: А4, два фломастера (светлый и темный)

Подписать лист: Имя, Фамилия и класс.

Нарисовать любое животное. Либо использовать трафарет с изображением животного.

2016-01-26 13.36.08

1. Обвести контур животного фломастером

Jätka lugemist

Ruumilisus

Vajalikud vahendid: A4, harilik pliiats, joonlaud, viltpliiats

Необходимые принадлежности: А4, простой карандаш, линейка и фломастеры

  1. Teha piirjoont alustades paberilehe servast umbes 1 – 1,5 cm. Сделать рамку по периметру листа, отступая от края примерно 1 – 1,5 см.

20151109_114252a

2. Teha mõned paelad ja nende põimumist. Провести ленточки от края до края листа. Сделать несколько переплетений. 

20151109_11433720151109_114625

3. Edasi anda ruumilisust nendes kohtades, kus üks pael läheb teise peale, kasutades hariliku pliiatsi tooni. Передать объем в тех местах, где один шнур находит на другой, используя тональность карандаша.

20151109_115228

20151109_125119

4. Värvida kinni tausta viltpliiatsiga või värvilise pliiatsiga.  Закрасить оставшиеся участки фломастером или цветным карандашом.

IMG_0977

Originaal on võetud siit.

Vaikelu. Natüürmort

Vaikelu ehk Natüürmort. Натюрморт.

Natüürmort ehk vaikelu (prantsuse keeles nature morte ‘surnud loodus’) on elutu looduse ja esemete kujutamine kunstniku poolt seatud kompositsioonis.

See ülesanne ühendab endas nii klassikalist natüürmodi kujutamist, kui ka tänapäevast graafika tehnikat “Zentangle” või “Doodling”.

Vajalikud vahendid: A4, harilik pliiats, viltpliiats

natuurmort

Oli valitud pilt. Kus on lihtsamate vormide abil on võimalik edasi anda natüürmodi kompositsiooni.

Hariliku pliiatsiga teha viirutust, mis annab edasi varjude ja valguse kohti. Annab vormi ja kujundi.

natuurmort2

Paigutada objekte lehe peal. Viirutusega täiendada oma joonist.

20151103_092704 20151103_093254a20151103_094051a 20151103_103951a
Tausta valmistada erinevatest mustritest viltpliiatsitega.
20151103_105437a

Kaane kujundamine

Siin on näidised, kuidas on võimalik vormistada oma mappi esilehekülje.

Tunnis oli antud leht, kus oli kirjutatud “Tallinna Pae Gümnaasium”, see tähendab, et seda uuesti ei ole vaja kirjutada. On vaja kirjutada oma nime ja perekonnanime, klass ja aine.

**************************************************************************************************

Приведены примеры оформления работ для заглавной страницы папки. На уроке был раздан лист, где “Tallinna Pae Gümnaasium” было уже написано, поэтому писать название школы не надо. Необходимо написать только свое имя, фамилию, предмет и класс. 
20150903_12475820150903_12482720150903_124747primery_rabot_57

Tiitellehe vormistamine/Оформление титульного листа

Esimene ülesanne 4. klassile:

Vormista tiitellehe oma mappile.

Tiitellehel peab olema:

  1. Tallinna Pae Gümnaasium
  2. Kunst
  3. Klass
  4. Nimi- ja perekonnanimi

Vormistamises peab olema ühine stiil.

—————————————————————-

Оформление титульного листа.

  1. Название школы
  2. Предмет
  3. Класс
  4. Имя и фамилия

Оформление должно быть в одном стиле.

20150903_124827 20150903_124758 20150903_124747