Kirjakunst. Monogramm

Kalligraafia ehk ilukiri ehk kirjakunst

Каллигра́фия (от греч. καλλιγραφία — «красивый почерк») — одна из отраслей изобразительного искусства.

Современная каллиграфия довольно разнообразна — от бытовых рукописных надписей на открытках до высокого искусства.

Сейчас каллиграфия существует в основном в форме

 • пригласительных открыток
 • свадебных поздравлений
 • в граффити,
 • шрифтах
 • рукописных логотипах,
 • в религиозном искусстве,
 • графическом дизайне,
 • в высеченных надписях на камнях
 • в исторических документах
 • используют на телевидении в качестве оформления,
 • в различных характеристиках,
 • свидетельствах о рождении
 • в других документах, где предполагается писать от руки.

 

Необходимые материалы: А4, фломастеры и цветные карндаши

Задание

 • Подписать свой лист: Имя, фамилия, класс
 • Выбрать из примеров 1 или 2 буквы своего имени. Инициал или Монограмму.
 • Придумать оформление своим буквам
 • Можно шрифт придумать самим
 • Буквы должны быть сделаны в одном стиле
 • Работу выполнить цветными карандашами
Advertisements

Kontrastid

KONTRAST on kahe tugevasti erineva omaduse kõrvutamine

Kontrast on olnud läbi aegade üks kompositsiooni kasutatavamaid
võtteid.
Me võime peaaegu igale omadusele nimetada vastandomaduse, mis moodustavad kontrastseid paare – suur ja väike, hele ja tume, külm ja soe, rahulik ja rahutu jne.
Kontrasti kasutamine toob selgemini esile kompositsiooni erinevad elemendid.

Jätka lugemist

Op-kunst. Südame kujutamine

Opkunst, ka optiline kunst (inglise ‘optical art’) on 1960. aastatel abstraktsest kunstist serdce 001välja arenenud maalisuund.

Оптическое искусство (оп-арт — сокращённый вариант от англ. optical art — оптическое искусство) — художественное течение второй половины XX века, использующее различные оптические иллюзии, основанные на особенностях восприятия плоских и пространственных фигур.

Vajalikud vahendid: A4, joonlaud, viltpliiatsid või värvilised pliiatsid.

Необходимые принадлежности: А4, линека, фломастеры или караншдаши.

Jätka lugemist

Stiliseerimine

Stiliseerimine on pildi lihtsustamine ja üldistamine. Vormi ümberkujundamine pärast analüüsi.

Стилизация – это упрощение и обобщение изображения. Обработка изображения после его анализа.

Vajalikud vahendid: A4, joonlaud, harilik pliiats, värvilised pliiatsid, viltpliiatsid.

Необходимые принадлежности: А4, линейка, карандаш, цветные карандаши и фломастеры.

Ära unusta alla kirjutada oma tööd: Nimi, perekonnanimi, klass. Jätka lugemist

Inimeste emotsioonid. Emoticons

Emotsioon on organismi seisund, millega kaasnevad märgatavad kehalised muutused 93105f8e5b940e2b2ed489ffae17da2d(hingamises, pulsis, näo verevarustuses jne), mida subjektiivselt tajutakse mingi tundmusena, mille nimetamiseks on keeles oma sõna ja mis tõukab mingil viisil tegutsema. Emotsioon – (lühiajaline) tundeelamus, tundmus.

Эмо́ция (от лат. emoveo — потрясаю, волную) — психический процесс средней продолжительности, отражающий субъективное оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям.

Jätka lugemist

Ruumilisus

Vajalikud vahendid: A4, harilik pliiats, joonlaud, viltpliiats

Необходимые принадлежности: А4, простой карандаш, линейка и фломастеры

 1. Teha piirjoont alustades paberilehe servast umbes 1 – 1,5 cm. Сделать рамку по периметру листа, отступая от края примерно 1 – 1,5 см.

20151109_114252a

2. Teha mõned paelad ja nende põimumist. Провести ленточки от края до края листа. Сделать несколько переплетений. 

20151109_11433720151109_114625

3. Edasi anda ruumilisust nendes kohtades, kus üks pael läheb teise peale, kasutades hariliku pliiatsi tooni. Передать объем в тех местах, где один шнур находит на другой, используя тональность карандаша.

20151109_115228

20151109_125119

4. Värvida kinni tausta viltpliiatsiga või värvilise pliiatsiga.  Закрасить оставшиеся участки фломастером или цветным карандашом.

IMG_0977

Originaal on võetud siit.

Maskid

Vajalikud vahendid: A4, värvilised pliiatsid IMG_0982

Необходимые принадлежности: А4, цветные карандаши

Varem maske kasutati selleks, et varjata oma nägu kurjade vaimude eest. Isegi keskaegsed arstid kasutasid maske, et kaitsta ennast haiguste eest (nt. katk). Rääkimata sellest, et paljud maskid olid mõeldud selleks, et mängida teatrites. Varem naiste osa teatris mängisid mehed. Раньше маски использовались для сокрытия лица от злых духов. Даже средневековые врачи использовали маски, что бы защитить себя от болезней, к примеру от чумы. Не говоря уже о том, что многие маски были придуманы для того, что бы играть в театре. Раньше мужчины играли женские роли. 

Jätka lugemist

Initsiaalid

Initsiaal, mis see on? Initsiaal on nime algustäht (vt. monogramm) või  suur ilustatud algustäht (vanema aja) raamatus, käsikirjas. 

Что такое инициал? Инициалы — начальные буквы имени, отчества, фамилии. Инициал — особо оформленная начальная буква текста или его части; другое название — буквица

Alustame kõige lihtsamatest võttetest initsiaalide kujutamises. Начнем с самых простых способов изображения инициалов.

Jätka lugemist

Muinasjuttu tegelane vastandvärvides

Tegelane vastandvärvides.primery_rabot_5  

ÜLESANNE: Kujutada muinasjuttu tegelast/tegelast vastandvärvides.

PÕHIMÕISTED: Põhivärv, Sekundaarvärv, Loom/lind/ese

VAHENDID: värvilised pliiatsid, A4

1.tund: Esimese tunni käigus õpilased joonistavad muinasjuttu tegelast ja alustavad värvimist värviliste pliiatsitega. Kasutavad ainult 2 värvi või sarnase tooniga värvilised pliiatsid. Kolm vastanvärvide paari.

2.tund: Lõpetavad oma tööd värviliste pliiatsitega.

 ———————————————————————————————————

Сказочный герой в дополнительных цветах. 

ЗАДАНИЕ: Выполнить героя из сказки в дополнительных цветах.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: Основной и вторичные цвета

Средства: цветные карандаши, А4

1-ый урок: Нарисовать эскиз сказочного героя. Использовать только одну цветовую пару, дополнительно можно использовать разные тона или оттенки цветных карандашей, которые выбраны. Всего три пары дополнительных цветов.

2-ой урок: Закончить работу цветными карандашами.

vastandvarvid

Tiitellehe vormistamine/Оформление титульного листа

Esimene ülesanne 4. klassile:

Vormista tiitellehe oma mappile.

Tiitellehel peab olema:

 1. Tallinna Pae Gümnaasium
 2. Kunst
 3. Klass
 4. Nimi- ja perekonnanimi

Vormistamises peab olema ühine stiil.

—————————————————————-

Оформление титульного листа.

 1. Название школы
 2. Предмет
 3. Класс
 4. Имя и фамилия

Оформление должно быть в одном стиле.

20150903_124827 20150903_124758 20150903_124747