R

Religioon maailma tajumise süsteem, mis põhineb arusaamal, et inimene on seotud mingi ülima jõuga.

Advertisements

K

Kiilkiri esimene kasutusele võetud kiri savitahvlil

kiilkiri

Kunst on tunnete väljendamine ja maailma tunnetamine kujundite läbi.

Kultuur on inimese või / ja ühiskonna arenemistase, mis väljendub hingelistes väärtustes

Kunstiajalugu on kujutava kunst liikide ajalooline arengukäik.

Kunstiteadus tegeleb kunstiteoste omavaheliste seostega, kunstnike elu ja loominguga, kunstiteoste sisu ja vormiga, teiste kultuuridega võrdlemisega.

Kromlehh kui menhirid või dolmenid paigutati ringedena

kromlehh

Kordamisküsimused nr 1

Kordamisküsimused KONTROLTÖÖKS NR 1

Oskad selgitada mõisted:

 • Kultuur
 • Kunst
 • Religioon
 • Kunstiajalugu
 • Kunstiteadus
 • Menhir
 • Dolmen
 • Kromlehh
 • Tsikuraat
 • Kiilkiri

Oskad vastata küsimustele:

 1. Kui vana on kunst teadlaste oletusel?
 2. Missuguseid värve kasutati esiajal? (nimeta 3 värvi)
 3. Milleks inimesed kasutasid nahka, kõõluseid, luud ja sarved, liha ja rasva?
 4. Mis on vanem, kas skulptuur või maal?
 5. Nimeta vanim tsivilisatsioon, mis tekkis Tigrise ja Eufrati vahelisel alal
 6. Mida leiutasid sumerid?
 7. Miks tsikuraat on ehitatud asmeti? Selgita.
 8. Milline ehitusmaterjal oli sumeritel? Kirjelda millega ja kuidas kaunistati hooneid.
 9. Kuidas aja jooksul muutusid egiptlaste hauakambrid (Mastaba – Astmikpüramiid – Püramiid). Too välja mõned põhjused.
 10. Kirjelda kuidas kujutati inimest Vana-Egiptuse kunstis

Oskad selgitada hoone või objekti eesmärgi ja nimetada seda:

 • Tsikuraat
 • Mastaba
 • Püramiid
 • Päikesetempel
 • Willendorfi Veenus
 • Obelisk
 • Võidesteel
 • Sfinks
 • Päikesetempel
 • Stonehendge